Trang chủ Thẻ Double test

Double test - Các bài viết hay về Double test - Dinh Dưỡng Online

Xét nghiệm Double test và Triple test trước khi sinh

Xét nghiệm Double test được thực hiện ở quý I của thai kỳ, còn xét nghiệm Triple test được thực hiện ở quý II của thai kỳ để khẳng định lại kết quả của Double test. Phân biệt xét nghiệm Double test và Triple test 1....