Trang chủ Thẻ So sánh hạt chia và hạt é

So sánh hạt chia và hạt é - Dinh Dưỡng Online - Dinh Dưỡng Online

Hạt chia hay hạt é tốt hơn?

Thoạt nhìn, hạt é và hạt chia rất giống nhau nhưng nếu quan sát kỹ, bạn sẽ nhận ra điểm khác biệt. Không chỉ vậy, chúng còn khác nhau về mặt dinh dưỡng Từ ngàn năm nay, hạt é từng được Ấn Độ và Trung...