Trang chủ Thẻ Thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng - Các bài viết hay về Thực phẩm chức năng - Dinh Dưỡng Online

Sử dụng thực phẩm chức năng, an toàn hay rủi ro?

10 năm trở lại đây được xem là khoảng thời gian bùng nổ các sản phẩm thực phẩm chức năng. Theo Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam - VAFF, tại các thành phố lớn như TPHCM và Hà Nội, hiện không dưới 30%...