Trang chủ Thẻ Trẻ nhỏ

Trẻ nhỏ - Các bài viết hay về Trẻ nhỏ - Dinh Dưỡng Online

Giá trị dinh dưỡng mật ong đối với trẻ nhỏ

Chẳng những rất tốt cho sức khỏe người lớn mà những giá trị dinh dưỡng mật ong còn có công dụng thần kì đối với trẻ nhỏ. Trong thành phần dinh dưỡng mật ong chủ yếu chứa nhiều loại đường. Cụ thể là fructozơ 35%, glucozơ 35%, sacarozơ 7%....