Trang chủ Thẻ Xét nghiệm bà bầu

Xét nghiệm bà bầu - Các bài viết hay về Xét nghiệm bà bầu - Dinh Dưỡng Online

Xét nghiệm Double test và Triple test trước khi sinh

Xét nghiệm Double test được thực hiện ở quý I của thai kỳ, còn xét nghiệm Triple test được thực hiện ở quý II của thai kỳ để khẳng định lại kết quả của Double test. Phân biệt xét nghiệm Double test và Triple test 1....